Motie

Motie van de leden De Roon en Wilders over zo spoedig mogelijk een handelsmissie naar Rusland organiseren

Download Download

Indieners