Motie : Motie van het lid Jetten c.s. over een voorstel om de toegang tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen te vereenvoudigen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
50PLUS 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Van Haga 1
Krol 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Initiatiefnota

36260-2 Initiatiefnota

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36260-1 Geleidende brief

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

24515-574 Verslag van een schriftelijk overleg over Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-572 Aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45
Naar boven