Motie

Motie van het lid De Graaf over inspanningen gericht op het faciliteren van terugkeer van jihadbruiden c.q. Syriƫ-gangsters staken

Download Download

Indieners