Motie

Motie van het lid Bruins over de nadelen van lesgeven in het weekend voor studenten die de sjabbat of zondag eerbiedigen

Download Download

Indieners