Motie

Motie van het lid Westerveld c.s. over een betere balans tussen middelen voor strategisch en voor ongebonden onderzoek bij NWO

Download Download

Indieners