Motie

Motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen

Download Download

Indieners