Motie (gewijzigd/nader)
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over een tussentijdse evaluatie van het programma aardgasvrije wijken t.v.v. 35470-VII-9

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
SP 14
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 4
50PLUS 3
Vergissing
50PLUS

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.