Motie (gewijzigd/nader)
Mensenrechten in het buitenlands beleid

Gewijzigde motie van de leden Van Helvert en Voordewind over handhaving van het mandaat van de Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union (t.v.v. 32735-298)

Download Download

Ondertekenaars