Motie

Motie van het lid Ouwehand c.s. over doorzettingsmacht voor het ministerie van VWS bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten

Download Download

Indieners