Motie

Motie van de leden Marijnissen en Pieter Heerma over een voorstel voor versterking en uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
D66 19
Vergissing
D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-08-2020
29477-661Voornemen tot verstrekken van lening ten behoeve van doorstart Apotex

30-06-2020
25295-454Beschikbaarheid van medische producten

05-06-2020
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken (Kamerstuk 25295-351)

26-05-2020
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken (Kamerstuk 25295-351)

19-05-2020
25295-351COVID-19 Update stand van zaken

14-05-2020
Aan bewindspersoon - reactie vragen