Motie (gewijzigd/nader)
Infectieziektenbestrijding

Nader gewijzigde motie van de leden Krol en Marijnissen over meer creatief maatwerk ten aanzien van bezoek in verpleeghuizen (t.v.v. 25295-217)

Download Download

Ondertekenaars