Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

Gewijzigde motie het lid Jasper van Dijk c.s. over onlinewinkels als aparte categorie opnemen in het Besluit kredietvergoeding (t.v.v. 35316-10)

Download Download

Ondertekenaars