Motie (gewijzigd/nader)
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over instellen van een parlementair onderzoek naar de beïnvloeding van politiek en wetenschap door het bedrijfsleven (t.v.v. 32813-456)

Download Download

Ondertekenaars