Motie : Motie van de leden Koerhuis en Krol over verbod op het hebben van een kookgasaansluiting in Utrecht schrappen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Voor
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32127-242 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32127-239 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00