Motie : Motie van de leden Koerhuis en Krol over verbod op het hebben van een kookgasaansluiting in Utrecht schrappen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
SP 14
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Van Haga 1
Tegen
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32127-242 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32127-239 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven