Motie

Motie van de leden Wassenberg en Ouwehand over tegen een handelsdeal met de VS stemmen waar de landbouw onderdeel van uitmaakt

Download Download

Indieners