Motie

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over eisen in de wet opnemen zodat mensen die gelieerd zijn aan terrorisme/terreur geen zorgorganisatie kunnen beginnen

Download Download

Indieners