Motie

Motie van het lid Kerstens c.s. over pas een definitief besluit nemen over het niet verhuizen van de marinierskazerne als er overeenstemming is over compensatie voor Zeeland

Download Download

Indieners