Motie

Motie van de leden Ouwehand en Diks over intrekking van de Nederlandse steun voor het Mercosur-verdrag

Download Download

Indieners