Motie

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over wettelijk strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek

Download Download

Indieners