Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Gewijzigde motie van het lid Krol over een verhuispremie voor vertrek uit een sociale huurwoning (t.v.v. 35300-VII-75)

Download Download

Ondertekenaars