Motie

Motie van de leden Wassenberg en Bromet over een verbod op dierlijke celkweeksera voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees

Download Download

Indieners