Motie

Motie van het lid Diertens c.s. over een voorrangsregeling voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-06-2020
29325-121Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang