Motie

Motie van het lid Diertens c.s. over een voorrangsregeling voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen

Download Download

Indieners