Motie (gewijzigd/nader)
Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen)

Gewijzigde motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de vergoeding voor waardedaling door aardbevingen (t.v.v. 35250-30)

Download Download

Ondertekenaars