Motie

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over het inzetten van middelen in regio's met de langste wachtlijsten

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-04-2020
34104-278Benutting van het budgettaire kader Wlz voor 2020

09-03-2020
31765-488Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en zorg