Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Von Martels over meer ruimte voor verantwoorde toepassingen van grond in diepe plassen (t.v.v. 35334-58)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wybren van Haga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35334-115 Aanpassingen beleid PFAS

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleid en normering PFAS door RIVM

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:30

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10