Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een online programma ontwikkelen voor slachtoffers van seksueel misbruik

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Kuik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28638-207 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 februari 2022, over Mensenhandel en prostitutie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

28638-190 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 mei 2021, over Mensenhandel en prostitutie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

31015-225 Verslag van een schriftelijk overleg over de Autoriteit kinderpornografische en terroristische content (Kamerstuk 31015-208) en reactie op de motie van het lid Becker over het structureel tegengaan van extremistische uitingen (Kamerstuk 35228-9)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31015-223 Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

31015-221 Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2015-2019

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

24170-232 Onderzoeksrapporten gehandicaptenzorg

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

28638-183 Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

31015-195 Reactie op verzoek van het lid Van der Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2020, over het bericht ‘Anorexiacoach is vaak uit op bloot en seks’ (Nrc.nl, 2 maart 2020)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

28638-179 Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2014-2018

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Kindermisbruik en seksueel geweld

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00