Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Von Martels over aanpassing van de Europese certificatieregels(t.v.v. 35300-XV-74)

Download Download

Ondertekenaars