Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Bruins over het verhogen van de Engelse taalvaardigheid van docenten(t.v.v. 35282-33)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
DENK 3
SGP 3
FvD 2