Motie

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een vetorecht voor NOC*NSF en sportbonden voor wat betreft het kansspelaanbod

Download Download

Indieners