Motie

Motie van het lid Bisschop over het meewegen van subsidiariteit en proportionaliteit bij de beoordeling van de Green Deal

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-07-2021
32813-808Uitkomst van de onderhandelingen over de Europese Klimaatwet