Motie

Motie van de leden Maeijer en Kops over niet instemmen met het voornemen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal moet zijn

Download Download

Indieners