Motie (gewijzigd/nader)
Natuurbeleid

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Graus over vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra (t.v.v. 33576-175)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.