Motie (gewijzigd/nader)
Natuurbeleid

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Graus over vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra (t.v.v. 33576-175)

Download Download

Ondertekenaars