Motie

Motie van het lid Futselaar over kleinere Natura 2000-gebieden op korte termijn robuuster maken

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1