Statenpassage

Motie : Motie van de leden Verhoeven en Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven

Download

Indieners

  • Indiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30420-356 Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 ‘Zonder wet geen voortgang’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29544-1020 Voortgang implementatie SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31083-59 Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2018 Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling' (Kamerstuk 29544-999)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29544-999 Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30