Motie : Motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 19
ChristenUnie 5
FVD 2
Van Haga 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35300-V-52 Reactie op motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35300-V-37)

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35
Naar boven