Statenpassage

Motie : Motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Download

Indieners

  • Indiener
    J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
PVV 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35300-V-52 Reactie op motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma over het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35300-V-37)

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35