Motie

Motie van het lid Alkaya c.s. over negatieve spaarrentes wettelijk onmogelijk maken

Download Download

Indieners