Motie

Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over het oormerken van het resterende bedrag in het Waddenfonds voor natuurbescherming- en/of natuurhersteldoelstellingen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
CDA 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1