Motie

Motie van de leden Paternotte en Wiersma over de wegingsfactor van studieleningen bij hypotheken

Download Download

Indieners