Motie

Motie van het lid Özütok c.s. over beschermen van kunstwerken uit de koninklijke collectie die tot het cultureel erfgoed behoren

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

17-12-2019
32820-332Beleidsreactie op het rapport van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen