Motie

Motie van het lid Jasper van Dijk over niet akkoord gaan met de intentieverklaring inzake migratie voordat deze ter instemming is voorgelegd aan de Tweede Kamer

Download Download

Indieners