Motie

Motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking

Download Download

Indieners