Motie

Motie van het lid Wassenberg over géén gaswinning onder de Waddenzee toestaan

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

26-08-2019
29684-188Aantalsontwikkelingen kluut en kanoet in relatie tot gaswinning Waddenzee