Motie (gewijzigd/nader)
Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker loon

Nader gewijzigde motie van het lid Van Kent over gelijke tred van cao-lonen met de top van het bedrijfsleven (t.v.v. 35142-10)

Download Download

Ondertekenaars