Statenpassage

Motie : Motie van de leden Dik-Faber en Sienot over geen negatief klimaateffect wanneer kolencentrales overschakelen op een vervangende brandstof

Download

Indieners

  • Indiener
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00