Motie

Motie van de leden Van der Molen en Tielen over expliciet maken wat "bevorderen van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands" minimaal dient in te houden

Download Download

Indieners