Motie : Motie van de leden Bisschop en Leijten over een ontwerp tot herziening van de Verdragen voorleggen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 105
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
SP 14
PvdD 5
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
DENK 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2485 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022 (Kamerstuk 21501-02-2484)

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Activiteiten

Debat over de informele Europese top d.d. 9 mei 2019

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20
Naar boven