Motie

Motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

28-05-2021
35848-1Geleidende brief

28-05-2021
35848-2Initiatiefnota

24-06-2020
33694-58Verslag van een schriftelijk overleg over tussenrapportage Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

26-09-2019
26150-183Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2019, over AVVN