Motie

Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over het verbeteren van de risicoverevening met het oog op gemeentepolissen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20
CDA 19

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-10-2019
29689-1029Verslag van een schriftelijk overleg over risicovereveningsmodel 2020

05-07-2019
29689-1016Risicovereveningsmodel 2020