Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

Gewijzigde motie van de leden Renkema en Raemakers over uitbreiding van de banenafspraak (t.v.v. 34956-12)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 19
GroenLinks 14
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
VVD 33
PVV 20
CDA 19
SP 14
PvdA 9