Motie

Motie van het lid Sjoerdsma over niet verlenen van medewerking aan militaire acties tegen Venezuela

Download Download

Indieners